Idea biblioteki jako przyjaznego miejsca, które odwiedza się z przyjemnością, choćby po to, by spotkać się z przyjaciółmi czy uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym, nie jest niczym nowym, także w naszym kraju. Np. ubiegłoroczny program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek” odbywał się pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”, mającym uświadomić użytkownikom, że działalność współczesnych bibliotek wykracza poza… Continue Reading Biblioteka „trzecim miejscem” – Hjorring Library (Dania)

„Trzecie miejsce” według Raya Oldenburga

Czerwiec 26, 2009 | Możliwość komentowania „Trzecie miejsce” według Raya Oldenburga została wyłączona

W 1989 roku (wówczas nie było jeszcze Web 2.0, nikt też nie mówił o Bibliotece 2.0) amerykański socjolog Ray Oldenburg wydał książkę The Great Good Place. Przedstawił w niej ciekawą teorię, według której nasze życie społeczne koncentruje się wokół trzech ważnych ośrodków: domu (miejsca, w którym mieszkamy), pracy (miejsca, w którym pracujemy zawodowo) oraz „trzeciego… Continue Reading „Trzecie miejsce” według Raya Oldenburga

Na rynku amerykańskim ukazuje się coraz więcej książek poświęconych modelowi Biblioteki 2.0. Jedną z nich chciałabym dziś przedstawić – Michael E. Casey, Laura C. Savastinuk: Library 2.0. A guide to participatory library service (Biblioteka 2.0. Partycypacyjny model usług bibliotecznych – przewodnik). Książka ta może zainteresować tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat modelu Biblioteki… Continue Reading Biblioteka 2.0 – partycypacyjny model usług bibliotecznych (recenzja)

Dobrym przykładem ilustrującym koncepcje Hryniewicza jest rozdział (z książki „Stosunki pracy w polskich organizacjach”) mówiący o dostosowaniu stylów zarządzania do charakteru zespołu pracowniczego, oparty w części na krytyce (wyrażonej wcześniej) behawioralnych teorii zarządzania. Autor daleki jest mianowicie od przekonania, że wprowadzenie demokratycznego sposobu zarządzania automatycznie podniesie efektywność i innowacyjność organizacji. Zasadność stosowania demokratycznego stylu kierowania… Continue Reading Google, czy … folwark – cz.2

Co jakiś czas w środowisku bibliotekarskim podnoszona jest sprawa efektywności (czy też w ogóle – potrzeby i umiejętności) zespołowego współdziałania która, jak wynika z oględnie wyrażanych tu i ówdzie zdań i narzekań – mimo dość oczywistej konieczności – nie stoi najlepiej. Ciekawe przemyślenia w tym zakresie, poparte socjologicznymi badaniami przynoszą interesujące książki Janusza T. Hryniewicza.… Continue Reading Google, czy … folwark?