Na rynku amerykańskim ukazuje się coraz więcej książek poświęconych modelowi Biblioteki 2.0. Jedną z nich chciałabym dziś przedstawić – Michael E. Casey, Laura C. Savastinuk: Library 2.0. A guide to participatory library service (Biblioteka 2.0. Partycypacyjny model usług bibliotecznych – przewodnik). Książka ta może zainteresować tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat modelu Biblioteki… Continue Reading Biblioteka 2.0 – partycypacyjny model usług bibliotecznych (recenzja)

Dobrym przykładem ilustrującym koncepcje Hryniewicza jest rozdział (z książki „Stosunki pracy w polskich organizacjach”) mówiący o dostosowaniu stylów zarządzania do charakteru zespołu pracowniczego, oparty w części na krytyce (wyrażonej wcześniej) behawioralnych teorii zarządzania. Autor daleki jest mianowicie od przekonania, że wprowadzenie demokratycznego sposobu zarządzania automatycznie podniesie efektywność i innowacyjność organizacji. Zasadność stosowania demokratycznego stylu kierowania… Continue Reading Google, czy … folwark – cz.2

Co jakiś czas w środowisku bibliotekarskim podnoszona jest sprawa efektywności (czy też w ogóle – potrzeby i umiejętności) zespołowego współdziałania która, jak wynika z oględnie wyrażanych tu i ówdzie zdań i narzekań – mimo dość oczywistej konieczności – nie stoi najlepiej. Ciekawe przemyślenia w tym zakresie, poparte socjologicznymi badaniami przynoszą interesujące książki Janusza T. Hryniewicza.… Continue Reading Google, czy … folwark?

Wielkie intuicje

Wrzesień 18, 2007 | Możliwość komentowania Wielkie intuicje została wyłączona

Gdy zastanawiamy się na możliwościami, jakie nowe media otwierają przed bibliotekami, jakich działań praktycznych i jakich przemyśleń wymagają, nie sposób rzucić okiem wstecz – na dyskusje i rozważania jakie podejmowali ludzie zaangażowani w działalność biblioteczną, bądź problematykę jej pokrewną. Są one ciekawe tym bardziej, że niektórzy z nich tych mediów nie znali, inni byli świadkami… Continue Reading Wielkie intuicje

Przeglądając różne sieciowe materiały poświęcone Bibliotece 2.0, natknęłam się na ciekawy tekst Library 2.0 Thoughts, opublikowany jeszcze w ubiegłym roku w blogu Garretta Hungerforda LibraryZen. Library Zen… hm, prawda, że sympatyczny tytuł bloga? 🙂 Tekst zawiera listę dwudziestu pytań, refleksji i przemyśleń kierowanych do bibliotekarzy, pozwalających wstępnie ocenić oferowane przez nich biblioteczne usługi pod kątem… Continue Reading Dwuzerowe pytania, refleksje i przemyślenia

Proponuję dziś kilka kolejnych definicji Library 2.0, na pewno już częściowo znanych, które zostały zamieszczone na www.squidoo.com. Czasem się zastanawiam, czy można w ogóle mówić o definicjach Biblioteki 2.0. Czy nie jest to bardziej zbiór refleksji, idei i propozycji tego, jak ich autorzy wyobrażają sobie funkcjonowanie biblioteki w społeczeństwie epoki nowych mediów? Z pewnością zawierają… Continue Reading Teoria biblio-dwuzerowości, cz. 2

Dużo się ostatnio mówi i pisze (choć może jeszcze nie u nas) o Bibliotece 2.0 jako o nowej koncepcji, modelu usług bibliotecznych, filozofii, czy podejściu do zadań i funkcji bibliotek we współczesnym świecie. Wydaje się, że pojęcie Biblioteki 2.0 tak do końca jeszcze nie zdążyło się skrystalizować, bowiem w obiegu (głównie sieciowym) funkcjonuje co najmniej… Continue Reading Teoria biblio-dwuzerowości, cz. 1

Seminarium „Dziennikarstwo internetowe”

Marzec 24, 2007 | Możliwość komentowania Seminarium „Dziennikarstwo internetowe” została wyłączona

(Z opóźnieniem niegodnym blogowania, ale mimo to parę słów warto o nim powiedzieć). Historia internetu, sieciowe społeczności, prawne aspekty internetowych publikacji oraz porady, jak poprawnie redagować internetowe teksty – to tematyka seminarium „Dziennikarstwo internetowe”, zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 14 marca b.r. Edwin Bendyk w prezentacji „Internet – sezam wiedzy czy globalny śmietnik”… Continue Reading Seminarium „Dziennikarstwo internetowe”