Prawdopodobnie najmniej znanym i najrzadziej (jeszcze) wykorzystywanym w bibliotecznych serwisach WWW narzędziem Web 2.0 jest usługa o tajemniczej nazwie mashup. Warto jednak bliżej się z nią zapoznać, bo bywa nie tylko ciekawa, niezwykle zróżnicowana i praktyczna, lecz także wydaje się wyznaczać pewien kierunek, w którym zmierzają – czy też starają się zmierzać – twórcy internetowych… Continue Reading Mashups – przyszłość Internetu?