Przeglądając galerie bibliotek i bibliotekarzy w serwisie Flickr, natknęłam się na kolekcję Jenny Levine (autorki bloga ”„Shifted Librarian”), zawierającą m.in. zdjęcia biblioteki w holenderskim mieście Delft. Zdjęcia na tyle mnie zaintrygowały, że postanowiłam się dowiedzieć o tej bibliotece czegoś więcej. Większość znanych przykładów Library 2.0 to rozwiązania amerykańskie, okazuje się jednak, że europejscy bibliotekarze także… Continue Reading Holenderski pomysł na bibliotekę

Dobrym przykładem ilustrującym koncepcje Hryniewicza jest rozdział (z książki „Stosunki pracy w polskich organizacjach”) mówiący o dostosowaniu stylów zarządzania do charakteru zespołu pracowniczego, oparty w części na krytyce (wyrażonej wcześniej) behawioralnych teorii zarządzania. Autor daleki jest mianowicie od przekonania, że wprowadzenie demokratycznego sposobu zarządzania automatycznie podniesie efektywność i innowacyjność organizacji. Zasadność stosowania demokratycznego stylu kierowania… Continue Reading Google, czy … folwark – cz.2