Metapost

Marzec 8, 2007 | Możliwość komentowania Metapost została wyłączona

Blog, który dziś zaczynamy pisać, jest dopełnieniem forum o takiej samej nazwie. To tam, wymieniając poglądy, bliżej się poznaliśmy. Tam też ustaliliśmy, że pierwszy blogowy post napiszemy wspólnie, próbując wstępnie naszkicować problematykę i wyjaśnić, czym jest owa Biblioteka 2.0. Ponieważ mieszkamy w trzech różnych miejscach kraju i nie wszyscy znamy się osobiście, postanowiliśmy wykorzystać nowe narzędzie sieciowej współpracy, umożliwiające wspólne redagowanie jednego dokumentu. Każdy z nas napisał propozycję pierwszego tekstu i … stwierdziliśmy, że trudno będzie o sensowne scalenie w jeden post. Wypowiedzi akademickiego bibliotekoznawcy, bibliotekarza instruktora, bibliotekarza zbiorów specjalnych oraz pasjonatów problematyki kultury organizacyjnej bibliotek, sieci i bibliotekarstwa cyfrowego ukazały dużą różnorodność spojrzeń na to, czym jest Biblioteka 2.0. Zdaliśmy sobie sprawę, ze jej problematyka jest zbyt złożona, by zamknąć ją w kilku zwięzłych i wyczerpujących zdaniach. Przyglądając się bliżej Bibliotece 2.0, dochodzimy do wniosku, że ta niedookreśloność, wynikająca z nieustannych i szybkich zmian technologicznych, jest jedną z jej najistotniejszych cech. Sprawia ona także, że Biblioteka 2.0 to biblioteka znajdująca się nieustannie w wersji Beta. I że najlepiej będzie, gdy pisząc o niej, zachowamy indywidualny charakter swoich własnych wypowiedzi. Dlatego też, w miejsce jednego tekstu „programowego”, w ciągu najbliższych paru dni opublikujemy kolejne artykuły, które zostały zaproponowane jako post otwierający bloga.

Doświadczenia z pisania pierwszego blogowego artykułu, który ostatecznie przybrał postać „meta”, nie miały charakteru wyłącznie redakcyjnego. Pokazały nam możliwości nowych mediów – połączonych siecią komputerów – dzięki którym w krótkim czasie, mimo oddalenia, mogliśmy wspólnie, sprawnie i twórczo opracować ten tekst. Także dzięki nim staje się on w tym momencie dostępny dla Internautów całego świata.

W blogu wstępnie utworzyliśmy następujące kategorie postów: Biblio2.0grafia (co napisano o Bibliotece 2.0 i okolicach), Biblioteki cyfrowe (z podkategorią Digitalizacja), Copyright, CC, Copyleft, etc. (Prawo a biblioteki kultury 2.0), Dobre praktyki (co „dwuzerowego” już udało się w bibliotekach zrealizować), Kultura, organizacja, struktura (O hierarchiach, sieciach, partycypacji, kreatywności i współpracy – czyli biblioteka 2.0 od środka) oraz Narzędzia 2.0 dla bibliotek (o klockach do budowy 2.0).

Lista autorów blogu nie jest zamknięta – jest otwarta, tak jak sama Biblioteka 2.0. Zapraszamy do publikowania w blogu osoby pragnące prezentować swoje poglądy związane z szeroko pojętą problematyką Biblioteki 2.0. Zachęcamy także do dzielenia się uwagami w komentarzach do postów, a osoby pragnące wymienić poglądy bardziej interaktywnie – do dyskusji na forum Biblioteka 2.0.

Agata Duda
Bożena Jaskowska
Agnieszka Koszowska
Grzegorz Gmiterek
Remigiusz Lis


Comments

Comments are closed.

Name (required)

Email (required)

Witryna internetowa

Co o tym myślisz

Security Code: