Jako osoby zainteresowane zastosowaniem aplikacji Web 2.0 w takich instytucjach jak tradycyjne książnice, chcielibyśmy przybliżyć szerszej publiczności ideę coraz bardziej popularnego na świecie zjawiska – Library 2.0.
Na bazie Naszych własnych obserwacji i doświadczeń, jak również doświadczeń bibliotek funkcjonujących w różnych częściach świata, będziemy się starali pokazać możliwości zastosowania elektronicznych aplikacji, które w praktyczny i atrakcyjny sposób mogą poprawić komunikację pomiędzy czytelnikami a bibliotekarzami.
Naszym głównym celem jest promowanie usług polegających na wykorzystaniu Nowych Mediów w tradycyjnych, jak również wirtualnych (cyfrowych) bibliotekach. Zdając sobie sprawę z ogromnej roli jaką pełnią te instytucje w społeczeństwie informacyjnym – będziemy starali się pokazać nowoczesne aspekty związane z pracą osób zajmujących się na co dzień wyszukiwaniem, gromadzeniem i udostępnianiem informacji.

Od dłuższego czasu obserwujemy ekspansję nowego zjawiska jakim jest Web 2.0. Internauci łączą sie w grupy aby wypracować i stworzyć projekty, które bedą odnosiły się do różnych tematów i dziedzin. Społeczności te tworzą serwisy, które w wielu przypadkach odwołują się do tego co bibliotekom jest najbliższe – książek i innych dokumentów. Przykładami, które w najlepszy chyba sposób pokazują czym tak na prawdę jest zjawisko Web 2.0 są projekty pozwalające na wspólne pisanie recenzji (biblionetka), wymianę książek (podaj.net), współkatalogowanie (Library Thing), wspólne pisanie książek i podręczników (Wolne Podręczniki) czy uwalnianie książek (Book Crossing). Są to oczywiście tylko wybrane przykłady powiązane w ten czy inny sposób właśnie z książkami. Warto tutaj zaznaczyć, że projekty te nie są tworzone przez zawodowych bibliotekarzy, a pasjonatów czy miłośników książek. Library 2.0 jest instytucją, która aktywnie włącza się do rozwijania tego typu serwisów. Dodatkowo, główny nacisk położony jest nie tylko na obsługę, ale również na współpracę, która ma na celu lepszą komunikację z użytkownikami jak również doskonalenie usług biblioteki.
Na zakończenie mojego postu jeszcze jedna uwaga.
Moim zdaniem jeśli chodzi o Web 2.0 – użytkownicy doskonale radzą sobie sami. Podejrzewam też, że w przyszłości będą jeszcze lepiej sobie radzili. Na pytanie:
Czy Nasza pomoc jest im niezbędna?
Odpowiem – NIE.
Ale na pytanie:
Czy bibliotekarze mogą COŚ wnieść do serwisów opartych na idei 2.0?
Odpowiem – TAK. BARDZO DUŻO. Ale zależy to tylko od nich samych.

Grzegorz Gmiterek


Comments

2 komentarze

  1. Analiza funda(mentalna) : Biblioteka 2.0 on Marzec 18, 2007 4:53 pm

    […] Web 2.0 a biblioteki […]

  2. Analiza funda(mentalna) | Tomasz.Kalota.pl on Maj 7, 2008 11:37 pm

    […] – TAK. BARDZO DUŻO. Ale zależy to tylko od nich samych. (cały tekst dostępny jest na stronie – http://blog.biblioteka20.pl/?p=8 […]

Name (required)

Email (required)

Witryna internetowa

Co o tym myślisz

Security Code: